DDD&FP1 - Scala

 • Domain Object lifecycle
  • Factory (with effects)
  • Lenses
  • Reader Monad
 • aggregate root
 • prosta domena
  • stworzyć jakieś entity, kilka value object i services jako metody
  • algebra - trait bezstanowy
  • mixins

Przyklad algebry - kilka metod abstrakcyjnych i pewne generalne prawa

trait AccountService {
  def debit(a: Account, amount: Amount): Try[Account] = //..
  def credit(a: Account, amount: Amount): Try[Account] = //..
}
def transfer(from: Account, to: Account, amount: Amount) = for {
  d <- debit(from, amount)
  c <- credit(to, amount)
}
 • traity, moduły i typy abstrakcyjne

 • property based testing do testowania, ze agregat pozostaje spojny z zasadami.

results matching ""

  No results matching ""