Self Healing

  • wspomnieć o tym, że normalnie ten co woła chwyta wyjątek a tutaj nie ten co woła ale ten co stworzył!
  • context.watch(storage)
  • context.become(storageUnavailable)
context.watch(child)
context.unwatch(child)
Terminated(child)

Routers

def receive = {
case Terminated(child) => {
val newChild = context.actorOf(

results matching ""

    No results matching ""